Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

June 10 2017

Mysli-Nieuczesane
6724 51d3 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness
4053 9499 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viamrrru mrrru
Mysli-Nieuczesane
9652 336f
Reposted fromappreciation appreciation viamrrru mrrru
Mysli-Nieuczesane
Gdy wie się, jakie ktoś czyta książki, jakie ma autorytety, za co najbardziej podziwia swoich rodziców, jak spędza wolny czas, jakiej muzyki słucha, jakie wiersze zna na pamięć, co go oburza, a co go wzrusza lub jakie ma marzenia, to w zupełności wystarcza
— Janusz Leon Wiśniewski, Los powtórzony
Reposted fromrol rol viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Mysli-Nieuczesane
8919 be8a 500
Reposted fromlakonika lakonika vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viashithappenss shithappenss
Mysli-Nieuczesane
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viashithappenss shithappenss
Mysli-Nieuczesane
5600 1690
Mysli-Nieuczesane
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
7656 1d4a 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Mysli-Nieuczesane
0285 dca6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Mysli-Nieuczesane
(...) Z czego żyję? Z przyzwyczajenia, proszę Pana.
Reposted fromaneth aneth viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Mysli-Nieuczesane
1055 cf3d 500
Mysli-Nieuczesane
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska

May 03 2017

Mysli-Nieuczesane
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Bolesław Prus
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatobecontinued tobecontinued
Mysli-Nieuczesane
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl