Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

Mysli-Nieuczesane
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Bolesław Prus
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatobecontinued tobecontinued
Mysli-Nieuczesane
Reposted frombluuu bluuu
Mysli-Nieuczesane
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viazoou zoou

May 02 2017

Mysli-Nieuczesane
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
7521 75f1
Mariusz Hermanowicz
Mysli-Nieuczesane
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
— Anderson L.
Reposted fromlavandehibou lavandehibou vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
4787 a8e5
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions vialiveindarkness liveindarkness
Mysli-Nieuczesane
2645 1d65 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafindesiecle findesiecle
Mysli-Nieuczesane
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
Mysli-Nieuczesane
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— Katarzyna Nosowska
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viafindesiecle findesiecle
Mysli-Nieuczesane

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Mysli-Nieuczesane
0532 870f
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny vianiskowo niskowo

April 05 2017

Mysli-Nieuczesane
Może nie da się tak naprawdę poznać drugiej osoby.
— Harlan Coben
Mysli-Nieuczesane

Wkurwiony/a - nic nie rób, nic nie mów.
Potem złość przechodzi a syf zostaje.

— Cutman
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viaselsey selsey
Mysli-Nieuczesane
9415 ca5c

April 02 2017

Mysli-Nieuczesane
1262 b0ad
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
Mysli-Nieuczesane
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia vialiveindarkness liveindarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl