Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

8644 ef7d
Reposted fromjecer jecer viaczytaj czytaj
Mysli-Nieuczesane
4662 4e09 500
sunset found her squatting in the grass, groaning...
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMerlinka Merlinka
Mysli-Nieuczesane
1312 f743 500
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viapaulaa paulaa
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
Mysli-Nieuczesane
4910 eab8
ASS
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viajazzuj jazzuj
Mysli-Nieuczesane
3042 20e8
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatwice twice
Mysli-Nieuczesane
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamadadream madadream
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
7201 2651
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viatwice twice
Mysli-Nieuczesane
Albo pozostaje włóczyć się bez celu, co robię, albo – porozmawiać z Kimś. Ale nie ma z kim!
Trzeba łykać to wszystko samemu, przetrawiać samemu.
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę – jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje – tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę. Duma jakaś idiotyczna, żeby zostawić dla siebie tylko, i potem móc się grzebać w myślach czy wspomnieniach i użalać się nad sobą, ach, jak użalać!
— Wojaczek
Mysli-Nieuczesane
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata... Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

March 29 2017

Mysli-Nieuczesane
Quentin Tarantino, Bruce Willis, Maria de Medeiros and Lawrence Bender on the set of Pulp Fiction (1994)
Reposted fromhalucine halucine viakatastrofo katastrofo
4910 327c
Reposted fromfuckblack fuckblack viasilence89 silence89
Mysli-Nieuczesane
Reposted fromthebelljar thebelljar viasilence89 silence89
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
5496 5151 500
W razie potrzeby zerwać karteczke. 
Reposted fromrightmeeow rightmeeow viagdziejestola gdziejestola
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl