Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

Mysli-Nieuczesane
7679 bc76
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiblameyou iblameyou
Mysli-Nieuczesane
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viaiga-xvl iga-xvl
Mysli-Nieuczesane
... i nie robić z przypadkowych gestów, wielkich obietnic. 
— tysiace-mysli.soup.io
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Mysli-Nieuczesane
8581 7c62
Mysli-Nieuczesane
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viapinkdress pinkdress
Mysli-Nieuczesane
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viapinkdress pinkdress
Mysli-Nieuczesane
6568 f9cd 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viarosalie rosalie
Mysli-Nieuczesane
3424 275d 500
Reposted from0 0 viaune-raconteuse une-raconteuse
Mysli-Nieuczesane
3910 1eca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaune-raconteuse une-raconteuse
Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
5736 8a10

Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach, Skarbie, ze mną chodź, wiem, że masz już dosyć piekła.
Mysli-Nieuczesane
Nadmiar towarzystwa często ma skutek odwrotny, na koniec zawsze i tak zostajesz sam. SAMOTNY.
Reposted fromorchis orchis viablacksadcat blacksadcat

November 04 2017

Mysli-Nieuczesane
Mysli-Nieuczesane
4199 b8ad
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
2325 7014 500
Reposted fromnaciol naciol vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianiskowo niskowo
Mysli-Nieuczesane

October 03 2017

Mysli-Nieuczesane
2709 596a
Reposted fromsheismysin sheismysin viapoolun poolun
Mysli-Nieuczesane
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viapoolun poolun
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl